Projekty

Detekcia deformácií zemského povrchu s využitím techník radarovej interferometrie

projekty7sk
projekty6sk
projekty5sk
projekty3sk
projekty2sk
projekty1sk

Publikácie

[EN] Vanko, J.: Monitoring Landscape Changes Using Satellite Radar Imagery (Poster).


[EN] Vanko, J: Monitoring Landscape Changes Using Satellite Radar Imagery (Mater's Thesis)


[EN] Sousa, J.J., Lazecký, M., Hlaváčová, I.,Bakoň, M., Patricio, G., Perissin, D. (2015). Satellite SAR Interferometry for Monitoring Dam Deformations in Portugal. In. Second International Dam World Conference. Lisbon (Portugal), LNEC, 21- 24 April 2015 (Article)


[EN] Lazecký, M., Bakoň, M., Hlaváčová, I. (2014): Effect of DEM inaccuracy on precision of satellite InSAR results. GIS Ostrava 2015 – Surface models for geosciences. January 27 – 29, 2014, Ostrava (Czech republic) (Article)


[EN] Bakoň, M., Perissin, D., Lazecký, M., Papčo, J. (2014): Infrastructure Non-Linear Deformation Monitoring Via Satellite Radar Interferometry. In: SARWatch Workshop, CENTERIS 2014, 15 - 17 Oct 2014, Troia, Portugal. (Article)


[EN] Sousa, J. J., Hlaváčová, I., Bakoň, M., Lazecký, M., Patrício, G., Guimarães, P., Ruiz, A. M., Bastos, L., Sousa, A. (2014): Potential of Multi- Temporal InSAR Techniques for Bridges and Dams Monitoring. In: SARWatch Workshop, CENTERIS 2014, 15 -17 Oct 2014, Troia, Portugal. (Article)


[EN] Lazecký, M., Rapant, P., Perissin, D., Bakoň, M. (2014): Deformations of highway over undermined Ostrava-Svinov area monitored by InSAR using limited set of SAR images. In: SARWatch Workshop, CENTERIS 2014, 15-17 Oct 2014, Troia, Portugal. (Article)


[SK] Papčo, J., Bakoň, M. (2014): Využitie radarovej interferometrie na určovanie posunov VD Gabčíkovo. Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách (odborný seminár). Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Slovenská republika, 16.9.2014 (Článok)


[EN] Bakoň M., Sousa, J. J., Perissin, D., Lazecký, M., Papčo, J., Hlaváčová, I. (2014). RemotWatch – Alert and Monitoring System for Physical Structures. In. 5thESA Advanced Training Course on Land Remote Sensing, Valencia (Spain), 8-12 September 2014 (Poster)


[EN] Papčo, J., Bakoň M., Krivá, Z., Bátorová, K. (2014) - The utilization of satellite radar data in the Slovakia territory. 3rd National Copernicus User Forum, Prague (Czech Republic), 10 - 11 Jun 2014 (Presentation)


[EN] Bakoň M., Perissin, D., Papčo, J., Lazecký, M. (2014). Persistent Scatterer InSAR monitoring of Bratislava urban area. In. European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna (Austria), 27 Apr – 2 May 2014 (Poster)


[EN] Bakoň, M., Papčo, J. (2013). Monitoring of Ground Deformations in Bratislava Urban-Area using PSInSAR Technology. ESA Living Planet Symposium 2013, Edinburgh (United Kingdom), 9 - 13 Semptember 2013 (Poster)


[SK] Bakoň, M., Papčo, J., Bátorová, K. (2013). Stability monitoring of Bratislava urban area through time series InSAR image analysis. X. slovenská geofyzikálna konferencia, Kongresové centrum SAV, Smolenice (Slovenská republika), 19. – 20. august 2013 (Prezentácia)


[SK] Papčo, J., Bakoň, M., Bátorová, K. (2013). Aplikácia technológie PSInSAR pri monitorovaní stability zemského povrchu. In. Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní: Zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, SR,21.-22.11.2013. Bratislava: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2013, s. 125--127. ISBN 978-80-89626-01-4. (Prezentácia)


[SK] Leško, M.: Využitie radarovej interferometrie na tvorbu digitálneho modelu terénu (Bakalárska práca)


[SK] Bakoň, M.: Použitie technológie InSAR na monitorovanie stability územia (Prezentácia k seminárnej práci)


[SK] Bakoň, M.: Použitie technológie InSAR na monitorovanie stability územia (Seminárna práca)


[SK] Papčo, J.: Radarová interferometria. Prednáška z predmetu Fotogrametria 2 (Prezentácia z prednášky)


[EN] Bakoň, M., Papčo, J.: Ground deformation monitoring of Bratislava urban-area using PSInSAR technology. EARSeL´s Prague Workshop on 4D Radar Applications for Young Researchers. 2012-06-26, Prague, Czech Republic (Presentation)


[SK] Bakoň, M.: Použitie technológie InSAR na monitorovanie stability územia (Prezentácia k obhajobe diplomovej práce)


[EN] Bakoň, M.: Application of InSAR technology for ground stability monitoring (Poster)


[EN] Bakoň, M.: Application of InSAR technology for ground stability monitoring (Diploma thesis)


[SK/EN] Papčo, J., Bakoň, M.: InSAR – nová technológia na monitorovanie Zeme (Prezentácia z European Space Expo 2013 v Bratislave)