Tím

Ing. Juraj Papčo, PhD.

od októbra 2004 výskumný a pedagogický pracovník na Katedre geodetických základov, SvF STU v Bratislave

„Prvýkrát som sa s technológiou InSAR stretol na konferencii v Nice v roku 2002 na prednáške Alessandra Ferrettiho. Možnosti, ktoré táto technológia ponúka, sú jednoducho fascinujúce.“

Kontakt:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodetických základov
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: juraj.papco@stuba.sk
Tel.: +421-2-5927 4345
Fax: +421-2-5292 5476
ICQ: 144 227 462
Skype: kvaazi
Facebook: http://www.facebook.com/juraj.papco
LinkedIn: http://sk.linkedin.com/pub/jurai-papco/37/82/427

Ing. Matúš Bakoň

od septembra 2012 doktorand na Katedre geodetických základov, SvF STU v Bratislave

„K InSAR-u ma priviedol môj vedúci, kolega ale predovšetkým priateľ Ing. Juraj Papčo, PhD., ktorý na otázku: Čo považuje za najprogresívnejšiu technológiu v geodézii? Odpovedal: InSAR.“


Kontakt:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodetických základov
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: matus.bakon@stuba.sk
Tel.: +421-2-5249 8047, +421-917-669 453
Fax: +421-2-5292 5476
ICQ: 301 997 312
Twitter: @matusbakon
Skype: burizonn
Facebook: http://www.facebook.com/matusbakon
LinkedIn: http://sk.linkedin.com/pub/matúš-bakoň/48/510/885

Bc. Jakub Vanko

od septembra 2009 študent geodézie a kartografie, SvF STU v Bratislave

„Keď som v rámci štúdia začal pracovať na seminárnej práci o SAR nevedel som do čoho sa presne púšťam. Nie každý pracuje s radarovými snímkami, a preto som si myslel, že by to mohlo byť zaujímavé. Dnes môžem povedať, že som sa nemýlil a chcel by som sa tejto technológií venovať naďalej.“

Kontakt:
E-mail: vanko.jakub@gmail.com
Tel.:  +421-907-220-457
Twitter: @VankoJakub
Skype: jvanko89
Facebook: http://www.facebook.com/vankojakub
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/vankojakub

Bc. Martin Leško

od septembra 2011 študent geodézie a kartografie, SvF STU v Bratislave

„Problematiku InSAR som si zvolil za predmet mojej bakalárskej práce. Táto metóda ma zaujala výnimočnosťou technológie a možnosťami jej rozsiahleho využitia. InSAR je technológiou s veľkým potenciálom a ja chcem byť súčasťou jej ďalšieho vývoja.“

Kontakt:
E-mail: xleskom@gmail.com
Tel.:  +421-907-891-609
Skype: xleskom
Facebook: http://www.facebook.com/martin.lesko.779
LinkedIn: http://sk.linkedin.com/pub/martin-leško/62/193/776