Tím


Ing. Matúš Bakoň, PhD.

konateľ spoločnosti insar.sk s.r.o. a absolvent doktorandského štúdia na Katedre geodetických základov, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

„K InSAR-u ma priviedol môj učiteľ, teraz už kolega Ing. Juraj Papčo, PhD., ktorý na otázku: Čo považuje za najprogresívnejšiu technológiu v geodézii? Odpovedal: InSAR.“


Kontakt:

insar.sk s.r.o.
Lesná 35
08001 Prešov
Slovenská republika
IČO: 48126560
DIČ: 2120069446
IČ DPH: SK2120069446
zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo 31489/P

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK60 7500 0000 0040 2162 1197

E-mail: matusbakon@insar.sk
Tel.: +421-2-3300 6847
Twitter: @matusbakon
Skype: matusbakon@hotmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/matusbakon
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/matusbakon
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Matus_Bakon

Partneri:
Ing. Juraj Papčo, PhD.

od októbra 2004 výskumný a pedagogický pracovník na Katedre geodetických základov, SvF STU v Bratislave

„Prvýkrát som sa s technológiou InSAR stretol na konferencii v Nice v roku 2002 na prednáške Alessandra Ferrettiho. Možnosti, ktoré táto technológia ponúka, sú jednoducho fascinujúce.“

Kontakt:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodetických základov
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: juraj.papco@stuba.sk
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Juraj_Papco

Ing. Martin Leško

od septembra 2011 PhD študent odboru geodézie a kartografie, SvF STU v Bratislave

„Problematiku InSAR som si zvolil za predmet mojej bakalárskej práce. Táto metóda ma zaujala výnimočnosťou technológie a možnosťami jej rozsiahleho využitia. InSAR je technológiou s veľkým potenciálom a ja chcem byť súčasťou jej ďalšieho vývoja.“

Kontakt:
E-mail: xleskom@gmail.com

Ing. Richard Czikhardt

od septembra 2017 PhD študent odboru geodézie a kartografie, SvF STU v Bratislave

Kontakt:
E-mail: czikhardt.richard@gmail.com
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Richard_Czikhardt