Publikácie

[EN] Bakon, M., Oliveira, I., Perissin, D., Sousa, J., Papco, J.: A Data Mining Approach for Multivariate Outlier Detection in Postprocessing of Multitemporal InSAR Results. IEEE JSTARS, 2017. (Článok)

[EN] Vanko, J: Monitoring Landscape Changes Using Satellite Radar Imagery (Poster).

[EN] Vanko, J: Monitoring Landscape Changes Using Satellite Radar Imagery (Diplomová práca).

[EN] Bakon, M., Papco, J., Perissin, D., Lazecky, M., Sousa, J. J., Hlavacova, I., Batorova, K., Ondrejka, P., Liscak, P., Paudits, P., Real, N. (2015). Monitoring of landslide activity in Slovakia territory using multi-temporal InSAR techniques. In. 9th International Workshop Fringe 2015 Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry and Sentinel-1 InSAR Workshop. ESA-ESRIN, Frascati (Italy), 23 – 27 March 2015 (Článok)

[EN] Lazecky, M., Bakon, M., Sousa, J. J., Perissin, D., , Hlavacova, I., Patricio, G., Papco, J. (2015). Potential of Multi-temporal InSAR Techniques for Structural Health Monitoring. In. 9th International Workshop Fringe 2015 Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry and Sentinel-1 InSAR Workshop. ESA-ESRIN, Frascati (Italy), 23 – 27 March 2015 (Článok)

[EN] Sousa, J.J., Lazecký, M., Hlaváčová, I.,Bakoň, M., Patricio, G., Perissin, D. (2015). Satellite SAR Interferometry for Monitoring Dam Deformations in Portugal. In. Second International Dam World Conference. Lisbon (Portugal), LNEC, 21- 24 April 2015 (Článok)

[EN] Lazecký, M., Bakoň, M., Hlaváčová, I. (2014): Effect of DEM inaccuracy on precision of satellite InSAR results. GIS Ostrava 2015 – Surface models for geosciences. January 27 – 29, 2014, Ostrava (Czech republic) (Článok)

[EN] Bakoň, M., Perissin, D., Lazecký, M., Papčo, J. (2014): Infrastructure Non-Linear Deformation Monitoring Via Satellite Radar Interferometry. In: SARWatch Workshop, CENTERIS 2014, 15 – 17 Oct 2014, Troia, Portugal. (Článok)

[EN] Sousa, J. J., Hlaváčová, I., Bakoň, M., Lazecký, M., Patrício, G., Guimarães, P., Ruiz, A. M., Bastos, L., Sousa, A. (2014): Potential of Multi- Temporal InSAR Techniques for Bridges and Dams Monitoring. In: SARWatch Workshop, CENTERIS 2014, 15 -17 Oct 2014, Troia, Portugal. (Článok)

[EN] Lazecký, M., Rapant, P., Perissin, D., Bakoň, M. (2014): Deformations of highway over undermined Ostrava-Svinov area monitored by InSAR using limited set of SAR images. In: SARWatch Workshop, CENTERIS 2014, 15-17 Oct 2014, Troia, Portugal. (Článok)

[SK] Papčo, J., Bakoň, M. (2014): Využitie radarovej interferometrie na určovanie posunov VD Gabčíkovo. Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách (odborný seminár). Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Slovenská republika, 16.9.2014 (Článok)

[EN] Bakoň, M., Sousa, J. J., Perissin, D., Lazecký, M., Papčo, J., Hlaváčová, I. (2014). RemotWatch – Alert and Monitoring System for Physical Structures. In. 5thESA Advanced Training Course on Land Remote Sensing, Valencia (Spain), 8-12 September 2014 (Poster)

[EN] Papčo, J., Bakoň, M., Krivá, Z., Bátorová, K. (2014) – The utilization of satellite radar data in the Slovakia territory. 3rd National Copernicus User Forum, Prague (Czech Republic), 10 – 11 Jun 2014 (Prezentácia)

[EN] Bakoň, M., Perissin, D., Papčo, J., Lazecký, M. (2014). Persistent Scatterer InSAR monitoring of Bratislava urban area. In. European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna (Austria), 27 Apr – 2 May 2014 (Poster)

[EN] Bakoň, M., Papčo, J. (2013). Monitoring of Ground Deformations in Bratislava Urban-Area using PSInSAR Technology. ESA Living Planet Symposium 2013, Edinburgh (United Kingdom), 9 – 13 Semptember 2013 (Poster)

[SK] Bakoň, M., Papčo, J., Bátorová, K. (2013). Stability monitoring of Bratislava urban area through time series InSAR image analysis. X. slovenská geofyzikálna konferencia, Kongresové centrum SAV, Smolenice (Slovenská republika), 19. – 20. august 2013 (Prezentácia)

[SK] Papčo, J., Bakoň, M., Bátorová, K. (2013). Aplikácia technológie PSInSAR pri monitorovaní stability zemského povrchu. Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní: Zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, SR,21.-22.11.2013. Bratislava: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2013, s. 125–127. ISBN 978-80-89626-01-4. (Prezentácia)

[SK] Leško, M.: Využitie radarovej interferometrie na tvorbu digitálneho modelu terénu (Bakalárska práca)

[SK/EN] Papčo, J., Bakoň, M.: InSAR – nová technológia na monitorovanie Zeme (Prezentácia z European Space Expo 2013 v Bratislave)

[EN] Bakoň,M: Application of InSAR technology for ground stability monitoring (Diplomová práca)

[EN] Bakoň, M.: Application of InSAR technology for ground stability monitoring (Poster k diplomovej práci)

[SK] Bakoň, M.: Použitie technológie InSAR na monitorovanie stability územia. (Prezentácia k obhajobe diplomovej práce)

[EN] Bakoň, M., Papčo, J.: Ground deformation monitoring of Bratislava urban-area using PSInSAR technology. EARSeL´s Prague Workshop on 4D Radar Applications for Young Researchers. 2012-06-26, Prague, Czech Republic. (Prezentácia z konferencie)

[SK] Papčo, J.: Radarová interferometria. Prednáška z predmetu Fotogrametria 2. (Prezentácia z prednášky)

[SK] Bakoň, M.: Použitie technológie InSAR na monitorovanie stability územia (Seminárna práca)

[SK] Bakoň, M.: Použitie technológie InSAR na monitorovanie stability územia (Prezentácia k seminárnej práci)